Voornaam
populariteitslijsten
Verklaring
Van Gri. Pherenikè 'brengster van de zege' (vergelijk Berenice). De legendarische Veronica (kerkelijke feestdag: 4 februari) zou het gelaat van Christus hebben afgeveegd met een doek die daardoor een afbeelding van diens gezicht droeg. Op grond hiervan werd de naam in de Middeleeuwen ook wel verklaard uit een vreemd mengsel van Latijns en Gri.: verus 'waar' en icon 'beeld': Vera-iconica 'het ware beeld (van Christus)'. In apocriefe boeken werd zij vereenzelvigd met de vrouw die door Christus genezen werd van bloedingen. Een andere heilige van deze naam is Veronica Giuliani, geboren in 1660 in Mercatello; gestorven in 1727; kerkelijke feestdag: 9 juli. In Noord-Holland zijn Vera en Veronica 'verlatijnste' vormen van het te ouderwets gevonden Vrouwtje. In de plantkunde is veronica, mogelijk op grond van de (hemelse) kleur, de naam van de ereprijs. Oudste voorbeeld van het gebruik van de naam dateert van 1675 (Haarlem; Ned. L. 1972,199).