Voornaam
populariteitslijsten
Titia
Verklaring
Verkorting van Laetitia. Sinds de 17e eeuw in het Fries ook 'verlatijnsing' van Tytsje en dergelijke.