Voornaam
populariteitslijsten
english
Tieleman
Verklaring
Friese naam, hij komt echter ook voor op het platteland van Zuid-Holland. Gewoonlijk beschouwd als een Germaanse naam uit diet- 'volk' (zie diet-). De tweestammigheid met l in het eerste lid pleit echter voor de mogelijkheid van Oudfries til 'goed, behoorlijk, deugdelijk' als eerste lid, zie Tiele. Het kan echter, zoals gezegd, ook een vleivorm op -man zijn van een vleivorm met l van een verkorte diet-naam (vooral in Zuid-Holland werd reeds in de Middeleeuwen -man louter 'vleisuffix', dat achter alle mogelijke naamvormen gevoegd kon worden). Tieleman kan ook vleivorm van Diederik zijn. Vgl. Tienen omstreeks 1340: tilmanni dicti gauweloes = 1340: Theoderici quondam dicti gauloes (Roelandts 1951, 11 en 1966, 54). Vgl. ook in SRD (Dordt 1284-'87): Tieleman, Tielekin, Tieleboye. Voorts: Theodericus (= Diederik, Dirk) dictus Tyelman, Orthen (Noord-Brabant) 1442.