Voornaam
populariteitslijsten
english
Tiele
Verklaring
Vleivorm met l van eenstammig verkorte Germaanse namen met diet 'volk' (zie diet-). Een andere mogelijkheid is een Germaanse stam die we vinden in Gotisch ga-tils 'passend', Oudsaksisch til, Oudfries 'goed, behoorlijk, deugdelijk', Nieuwfries til 'opgewekt'. Vgl. voor de mogelijkheid van Diet-: Theodericus dictus Tiel, Udenhout 1446. Heiligennaam: Tillo (Til, Tilman), uit West-Falen. Monnik en priester in Solignac en kluizenaar in Brajac; gestorven omstreeks 700 in Solignac; kerkelijke feestdag: 7 (11) januari. Hij wordt vooral vereerd in Izegem (Vlaanderen) en wordt als apostel van deze plaats beschouwd.