Voornaam
populariteitslijsten
Verklaring
Zie Theodorus

Er zijn verschillende heiligen met deze naam: 1) Theodora, martelares in Alexandrië. Kerkelijke feestdagen: 28 april en 27 mei; 2) Theodora, als Romeins martelares vereerd, legendarische passio; kerkelijke feestdag: 1 april; 3) Theodora, geboren 812 op het eiland Aegina, ging in 837 in het klooster in Thessalonica; gestorven 892; kerkelijke feestdag: 5 april. Oudste voorbeeld: Theodora, of Josynsa, Jansdr. Ruysch, Utrecht 1462 (Ned. L. 1963, 220).