Voornaam
populariteitslijsten
Thalía
Verklaring
Er zijn twee mogelijkheden voor de herkomst van de naam: 1) de Griekse muze Thaleia, Lat. Thalia (met klemtoon op de i), de muze van het blijspel; 2) Gri. Tháliè, Thália (met de klemtoon op de a), een van de drie gratiën. Beide namen, evenals waarschijnlijk Thales, hangen samen met Grieks thallein 'uitlopen, ontspruiten, gaan bloeien' en thalos 'jonge tak, scheut, telg, kind' en thaila 'overvloed'; Armeens dalar 'uitlopend groen'. De betekenis van de naam is dus ongeveer 'de bloeiende, jeugdige'.