Voornaam
populariteitslijsten
Tertius
Verklaring
Lat. 'derde'. Ook in Nederland verscheidene malen aangetroffen als naam van een derde kind. Vgl. Secundus, Quintus enzovoort.