Voornaam
populariteitslijsten
Tabe
Verklaring
Friese naam. Tweestammige verkorting van Germaanse namen met als eerste lid Diet-, Thiad-, Thid- 'volk', waarvan het tweede lid met b- begon, bijvoorbeeld -bert; vergelijk Diebrecht en zie diet-.