Voornaam
populariteitslijsten
Sterk
Verklaring
Afgeleid van hetzelfde woord als Nederlands sterk, 'sterk, stevig, vast'.