Voornaam
populariteitslijsten
english
Stella
Verklaring
Lat. stella 'ster'. Stella maris 'ster van de zee', vermoedelijk een epitheton van Maria, door associatie van de naam Maria met Latijns mare 'zee'. Het gebruik van Stella als naam kwam echter vooral op onder invloed van Renaissancepoëzie (vergelijk Huygens' 'Sterre'), onder meer bij Jonathan Swift. Stella kan ook een variant zijn van Esther.