Voornaam
populariteitslijsten
Stève
ook Steve en Stěve
Verklaring
Zie Stefanus