Voornaam
populariteitslijsten
Sjoerd
Verklaring
Zie Sieuwerd

Vgl. Stark 136: Siurt = Sivardus, Siwert. Winkler (1900, blz. 202, 206 en 207) betrekt Sjoerd bij Sigurd, Siegfried, Van der Schaar acht dit minder aannemelijk.