Voornaam
populariteitslijsten
Sixtus
Verklaring
Van Gri. xustos 'geschaafd, gladgemaakt, gepolijst'. Gewoonlijk wordt hij echter opgevat als afkomstig van Latijns sextus 'zesde' (vergelijk Secundus, Tertius enzovoort) en onder invloed van de naam Sextus zal Sixtus deze vorm wel hebben gekregen. Heiligennaam: 1) Sixtus I, paus van omstreeks 116-125; kerkelijke feestdag: 6 april; 2) Sixtus II, paus, 256-258, martelaar, een Griek van afkomst, gedood tijdens de vervolgingen onder Valerianus; kerkelijke feestdag: 6 augustus; 3) Sixtus III, paus van 432-440; kerkelijke feestdag: 28 maart. De Sixtijnse kapel ontleent haar naam aan paus Sixtus IV (1473-'81), die deze in het Vaticaan in Rome liet bouwen als huiskapel. In het Fries was Sixtus in de 17e eeuw 'verlatijnsing' van Sikke.