Voornaam
populariteitslijsten
Sies
Verklaring
Friese naam. Vleivorm van een oude eenstammige verkorting van een Germaanse naam met sigi-, sî- 'zege, overwinning' (zie sig-), namelijk Sigizo.