Voornaam
populariteitslijsten
Sien
ook Siën en Sièn
Verklaring
Verkorting van Francina, Gesina, Josina, Klasina en dergelijke.