Voornaam
populariteitslijsten
english
Siegmund
Verklaring
Duitse naam; een Nederlandse vorm vinden we in de oudere literatuur: Zegemond. Tweestammige Germaanse naam, uit Sigi(s)-, 'zege, overwinning' (zie sig-) en -mund 'hand, bescherming', Oudfries mund 'voogd, voogdij' (zie -mond-). De naam is al zeer oud en wordt reeds bij Tacitus vermeld. Naam van een Duitse keizer (1410-1437) en van koningen van Polen. Heiligennaam: Sigismund, in 516 koning van Bourgondië, in 524 door de Frankenkoning Chlodomir gedood; kerkelijke feestdag: 1 mei. Door Wagners 'Walküre' (1870) raakte de naam in Duitsland weer wat meer in gebruik.