Voornaam
populariteitslijsten
Siòn
ook Sion , Siôn en Sión
Verklaring
Hebreeuwse naam met waarschijnlijk de betekenis 'citadel, fort'. Naam van de Tempelberg in Jeruzalem, later ook aanduiding van Jeruzalem zelf en allegorisch voor 'hemelse stad'. In het Welsh is Sion een variant van John.