Voornaam
populariteitslijsten
Servatius
Verklaring
Van Lat. servare 'redden, behouden' en van daaruit 'de geredde', 'tot de behoudenen behorend', mogelijk oorspronkelijk een naam gegeven na een moeilijke geboorte. Heiligennaam: bisschop van Tongeren/Maastricht. Dezelfde als bisschop Aravatius van Tongeren, gestorven op 13 mei (tevens kerkelijke feestdag), op Pinksteren. Daaruit kunnen we afleiden dat hij in 384 is gestorven. Zijn leven werd poëtisch beschreven door Hendrik van Veldeke ('Het leven van Sint Servaes' van 1160 à '70, een van de oudste werken uit onze literatuur). St.-Servatius is patroon van Maastricht. Doordat zijn verering zich sterk verbreidde over geheel West- en Zuid-Europa, werd hij patroon van vele plaatsen in Limburg, het oosten van Noord-Brabant, in het Duitse Rheinland en bijvoorbeeld in Quedlinburg in Saksen. Als volksheilige werd Sint-Servaas een van de ijsheiligen, aangeroepen tegen schade door vorst. De naam kwam als voornaam in gebruik in de 14e/15e eeuw. Den Bosch en omgeving: Faas, Faesken, Feesken. In Maastricht spreekt men over Sintervaas, vergelijk Sinterklaas.