Voornaam
populariteitslijsten
english
Sent
Verklaring
Voor deze naam bestaan verscheidene verklaringsmogelijkheden. Het kan een verkorting van Vincent zijn. Er kan ook een Germaanse stam aan deze naam ten grondslag liggen, te vinden in Oudnoors sannr, Deens sand 'het ware' (vergelijk de vorm Samme), of (althans wat het Duits betreft) een stam die we terugvinden in het Nederlandse woord gezin, dat oorspronkelijk 'reisgezelschap, gevolg' betekent, vergelijk Oudhoogduits sind, Gotisch sinths 'weg, reis' (zie sint-).