Voornaam
populariteitslijsten
Sebastianus
Verklaring
Rechtstreeks, of via de betekenis 'man uit Sebastia', afgeleid van Grieks sebastos 'verheven, eerwaardig' (vergelijk Lat. Augustus). Heiligennaam: Sebastianus, volgens de legende een officier uit het leger van Diocletianus, die om zijn geloof op bevel van de keizer met pijlen doorschoten werd. Kerkelijke feestdag: 20 januari. Reeds vroeg werd hij vereerd in geheel West-Europa. De naam kwam hier in de 14e eeuw op: Leuven 1390: Bastijn; oudste voorbeeld in Holland: 1370 (Van der Schaar). Vr. vormen (Bastiaentje, Sebastiana enzovoort) sinds het eind van de 16e eeuw.