Voornaam
populariteitslijsten
english
Reinhild
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam, uit regin- 'raad' en -hild 'strijd' (zie regin- en -hild-). De naam betekent dus ongeveer 'raadgeefster in de strijd'. Ook de betekenis 'sterke strijdster' is mogelijk, aangezien het eerste lid ook alleen versterkende betekenis kan hebben (zie regin-). Een oud voorbeeld: Ragnahilda, West-Gotisch, 5e eeuw (Schonfeld, Wtb.). Heiligennaam: Reinildis (Rainildis), volgens een legendarische vita uit de 11e eeuw leefde zij in de 7e eeuw en was ze een dochter van de Lotharingse hertog Witger. Haar moeder was St.-Amalberga, haar zus St.-Gudula. Kerkelijke feestdag: 16/21 juli. Een niet gecanoniseerde heilige Reinhild (Sünte Rendel) wordt vermeld op een grafsteen in de kerk van Riesenbeck (diocees Münster). De grafsteen dateert uit de 12e of 13e eeuw. In de moderne tijd is haar verering herleefd; zij wordt op 30 mei herdacht.