Voornaam
populariteitslijsten
Rein
Verklaring
Friese naam. Eenstammige verkorting van Germaanse namen met rein-, regin-, 'raad' (zie regin-). Vgl. Bach 101: Reinzo = Raynaldus (= Reinout). Zie ook Rien.