Voornaam
populariteitslijsten
Regula
ook Régula en Règula
Verklaring
Lat. regula 'regel, maatstaf', de naam is dan op te vatten als 'naar de regels van het geloof levend'. Een andere mogelijkheid is regulus, diminutiefvorm van rex 'koning', in dit geval dus 'koninginnetje'. Ook kan het een afleiding zijn van een Germaanse naam met de stam regin- 'raad' (zie regin-). Heiligennaam: Regula was martelares met Felix in Zürich (omstreeks 300); kerkelijke feestdag: 11 september.