Voornaam
populariteitslijsten
Regina
ook Régina en Règina
Verklaring
Lat. regina 'koningin'. Oorspr. echter waarschijnlijk een Germaanse naam met regin- 'raad' (zie regin-, die komt dan overeen met Nederlands Reina), maar onder invloed van Maria 'koningin des hemels' kan hij aan Lat. regina 'angeglichen' zijn wat de betekenis betreft. Zie ook Queenie. Heiligennaam: Regina, een legendarische heilige, martelares omstreeks 300 in Frankrijk, tijdens keizer Maximianus Herculius. Kerkelijke feestdag: 7 september. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meermalen de voornamen Regina Wilhelmina, 'koningin Wilhelmina', gegeven. Oudste voorbeelden van Regine dateren uit de 18e eeuw; bij Socin al vermeld in 1107.