Voornaam
populariteitslijsten
Raven
Verklaring
Eenstammige Germaanse naam met de betekenis 'raaf', vergelijk Middelnederlands raven 'raaf' en zie -raven-. Vgl. Hrabandus Maurus geboren omstreeks 780, abt van Fulda 822, aartsbisschop van Mainz 847. Hij is bekend door zijn in de Middeleeuwen wijd verbreide werk 'De Laudibus sanctae crucis' ('Lof van het heilige Kruis'). Zie ook Hans Eggers, Deutsche Sprachgeschichte I, Reinbek 1963, blz. 170 v.) Ravano, Gent begin 12e eeuw (Tavernier-Vereecken 18); Reimboud Raven, Dordt 1284-87 (SRD).