Voornaam
populariteitslijsten
english
Probus
Verklaring
Lat. 'braaf, rechtschapen'. Naam van een Romeinse keizer: Marcus Aurelius Probus (276-282). Probus, Tarachus en Andronicus zijn drie heiligen, zij waren martelaars in Cilicië, waarschijnlijk tijdens Diocletianus, in het begin van de 4e eeuw; kerkelijke feestdag: 11 oktober.