Voornaam
populariteitslijsten
Primus
Verklaring
Lat. 'eerste, voornaamste'. Heiligennaam: Primus en Felicianus, Romeinse martelaren. Hun graf werd bij de 15e mijlpaal langs de Via Nomentana vereerd. Kerkelijke feestdag: 9 juni.