Voornaam
populariteitslijsten
Plechelmus
Verklaring
Het eerste lid is terug te vinden in Oudsaksisch plëgan 'instaan voor', Oudfries plëga 'gewoon zijn', Angelsaksisch plega 'spel, gevecht' of plëga(n) 'zorgen voor'. Het tweede is 'helm'. Heiligennaam: een Angelsaks uit de 8e eeuw, waarschijnlijk metgezel van Willibrord. Hij predikte vooral in Gelderland en wordt in Oldenzaal (St.-Plechelmuskerk) en ook in Roermond vereerd. In Oldenzaal komt Plechelmus wel voor als laatste voornaam bij katholieken. Kerkelijke feestdag: 15 juli.