Voornaam
populariteitslijsten
Phinè
ook Phine
Verklaring
Zie Jozef

Vgl. Josephine.