Voornaam
populariteitslijsten
english
Verklaring
Petronella, oorspronkelijk Petronilla, is een vrouwelijke afleiding van Petronius. Het is een heiligennaam: Petronilla was een Romeinse martelares uit de vroege tijd van het christendom. Op grond van een legende geloofde men dat zij een dochter van Petrus was. De aanleiding voor deze gedachte was de ontdekking van een grafschrift in Rome: Filiae dulcissimae Aureliae Petronillae ('aan de allerliefste dochter Aurelia Petronilla'). Kerkelijke feestdag: 31 mei. Petronilla werd ook patrones van Frankrijk. De naam werd al vroeg in de Middeleeuwen populair, aanvankelijk verbreidde hij zich vooral via adellijke geslachten. Oude voorbeelden zijn: Petronilla, Waadt 987 (Socin); Petronilla, echtgenote van graaf Floris II van Holland, 1139; Gerard Nellenman, Tieleman Nellensoon, Dordt 1284-87 (SRD; Nellen is afgeleid van Petronella; deze aanduidingen wijzen op belangrijkheid van de vrouw). Kortrijk omstreeks 1400 (Debrabandere): Peroenne, Peroenkin; Nella, Den Bosch en elders 15e eeuw; Nelleken, 16e eeuw; Naleke = Petronella, Utrecht 1610 (Ned. L. 1967, 213); Neel, Monnikendam 1624 (Belonje IV, 140); Peerke = Pieternella, Etten-Leur omstreeks 1635 (Gens Nostra XXI, 340); Pieternilligie, Oud-Beierland 1776, enzovoort. De naam blijft steeds populair.