Voornaam
populariteitslijsten
english
Patricius
Verklaring
Van Lat. patricius 'patriciër, patricisch, adellijk'. Heiligennaam: St-Patrick, apostel en schutspatroon van Ierland. Hij werd geboren omstreeks 367, zijn geboorteplaats is niet zeker. Zijn oorspronkelijke naam zou Succath ('strijder') zijn geweest. Hij slaagde erin Ierland tot het christendom te bekeren; hij zou 365 kerken gesticht hebben. In 440 à 450 stichtte hij het bisdom Armagh. Gestorven in Saul bij Downpatrick omstreeks 468, kerkelijke feestdag: 17 maart. Er bestaan veel legenden over St.-Patrick, hij werd dan ook de Ierse nationale held. Uit eerbied gebruikten de Ieren aanvankelijk zijn naam niet als doopnaam. In Engeland was dit veel vroeger het geval. Door de Ierse predikers kwam de verering ook al spoedig naar het vasteland. Onder invloed van de Ierse missionarissen kwam de naam in Duitsland eerder op dan hier: Patricius scolasticus Speier, 1103 (Socin); Patritius, Keulen omstreeks 799 (Littger); oudste voorbeeld in Nederland: Patricius Hendrik Lindsay (blijkens de familienaam geen Nederlandse familie), Utrecht 1754 (Ned. L. 1955, 32); Jacob Patrick Papet, Sommelsdijk 1760 (Ned. L. 1960, 270). Zie ook Patricia.