Voornaam
populariteitslijsten
One
Verklaring
Wanneer dit niet een van de sterk verkorte, en daardoor onherkenbaar geworden, Friese namen is, bestaat de mogelijkheid dat we hier dezelfde stam hebben als in Nederland gunnen, uit Middelnederlands ghe-onnen, Middelnederlands onnen, Oudhoogduits unnan. De betekenis zou dan ongeveer 'de vrijgevige' zijn.