Voornaam
populariteitslijsten
Olivia
ook Olívia en Olìvia
Verklaring
Van Lat. oliva 'olijf(boom), olijftak', als symbool van de vrede. De olijfboom, in de Oudheid van groot economisch belang vanwege de olie, groeit langzaam. Het was dus een grote slag wanneer vijanden de olijfbomen vernietigden, terwijl het een teken van vrede was als ze zich rustig konden ontwikkelen. De naam Olivia kan ook ontstaan zijn onder invloed van Olivier. Er is een (streek)heilige Oliva, martelares onder keizer Hadrianus in Brescia omstreeks 130; kerkelijke feestdag: 3 juni (in de tijd van de olijvenoogst). Ook komt de naam voor in de Ursula-legende. In Engeland kreeg Olivia enige populariteit onder invloed van de literatuur: men denke aan Olivia uit Shakespeare's 'Twelfth Night' en Olive in Goldsmith's 'The Vicar of Wakefield'. Olivia is ook vrij frequent in de VS. Olyve is in de 18e eeuw in Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen.