Voornaam
populariteitslijsten
Olga
ook Oľga , Oĺga en olga
Verklaring
Russische naam van Scandinavische oorsprong, uit Helga. Dit is een naam van dezelfde stam als Nederlands heil, 'de heilige' (zie Helga). Het verdwijnen van de h in anlaut is een veel voorkomend verschijnsel, bovendien kennen de Slavische talen onze h-klank niet. De overgang van e tot o vindt voor de ('dikke') l gemakkelijk plaats, en in het Oudrussisch werd è meestal o aan het begin van een woord. Wat betreft de geschiedenis van de naam: Rurik (Hrodrik), de stichter van de Russische monarchie, vestigde zich in 862 in Nowgorod. Zijn opvolger Oleg (Helgi) vestigde zich in Kiev. Daaarna volgde Igor (Ingvar), gehuwd met Olga (Helga), die christen werd. Deze Olga werd tussen 954 en 957, waarschijnlijk in Constantinopel, gedoopt en nam daarbij de naam Elena aan. Zij probeerde, overigens zonder veel resultaat, het christendom in Russische te verbreiden; zij zou de prachtige byzantijnse Sophia-basiliek in Kiev gesticht hebben; gestorven omstreeks 970. In de Russische Kerk wordt zij als heilige vereerd (kerkelijke feestdag: 11 juli); in de katholieke Kerk is zij niet gecanoniseerd. Mogelijk is de naam door literaire invloed naar het Westen gekomen.