Voornaam
populariteitslijsten
Oke
Verklaring
Friese naam, een variant is Oeke. Sterk verkorte vleivorm van Germaanse namen met ôd- 'erfgoed' (zie od-). Volgens Winkler is het een verkorting uit Oelke (zie Oele); volgens Sipma uit Oenskje (een variant van One). Door de sterke reductie onder invloed van de kindertaal zijn hier verscheidene mogelijkheden.