Voornaam
populariteitslijsten
Octavus
Verklaring
Een van de Latijnse namen ontstaan uit rangtelwoorden, waarmee de Romeinen vaak hun kinderen zeer nuchter 'nummerden': Secundus, Tertius enzovoort, zie Nona. '-ius' kreeg de waarde van een patronymische uitgang. Octavius werd een bekende Romeinse gensnaam (vergelijkbaar met onze familienaam). Octavianus betekent dan '(afkomstig) van de gens Octavia'. De beroemdste vertegenwoordiger van dit geslacht was keizer Augustus.