Voornaam
populariteitslijsten
Nona
ook NĂ²na
Verklaring
Van Lat. nonus 'negende'. De Romeinen benoemden hun kinderen soms met een rangtelwoord, vergelijk Secundus, Tertius, Quartus, Quintus, Sextus, Septimus, Octavus, Decimus. Later werden deze namen ook gebruikt zonder dat men daarbij nog aan een getal dacht.