Voornaam
populariteitslijsten
Naleke
Verklaring
Te betrekken bij Nalle (onzeker) of bij Petronella: vergelijk Naleke = Petronella, Utrecht 1610 (Ned. L. 1967, 213).