Voornaam
populariteitslijsten
Naas
Verklaring
Verkorting van Athanasius, Ignatius of Donatus (in de laatste twee gevallen Zuid-Nederlands).