Voornaam
populariteitslijsten
Verklaring
Spaanse naam met de betekenis 'genade'. Een van de namen die gebruikt werden om de naam Maria te benaderen, toen deze uit schroom nog niet als doopnaam werd gebruikt. De naam heeft te maken met het Mariafeest van de verlossing (vrijkoping) der gevangenen, Maria de las mercedes, nuestra señora de las mercedes (Lat. de mercede redemptionis captivorum 'van genade voor de vrijlating van de gevangenen'), 24 september. Het feest is ontstaan naar aanleiding van het inroepen van de bescherming van Maria bij de stichting van de 'Mercedarios' (de orde de la Merced) in 1223. Zij stelden zich de bevrijding van de gevangenen uit de handen van de Moren ten doel. Oorspr. werd deze dag alleen door de orde gevierd, later werd het een feestdag van de katholieke kerk. De autofabrikant Benz nam als fabrieksmerk de naam van de dochter van de Oostenrijks-Hongaarse consul Emil Jellinek (later Emil Jellinek-Mercedes), een van de eerste grote klanten van DMG.