Voornaam
populariteitslijsten
Meie
ook Meiƫ
Verklaring
Friese naam. Uit Maye, Maio, Meio, eenstammige verkorting van Germaanse namen met megin, dit betekent 'kracht, sterkte' (zie megin-). Vgl. Stark 71: Meije = Meinhard (uit Meginhard), 168: Meiel = Meiolt. Reeds in de Middeleeuwen was de naam bekend in de Groninger Ommelanden: Meyke Robersma, Hunzingo 1400; Meye/Meyke, Selwerd, cartularium 1439-1506; Myeo, Winsum 1553 (H.T.J. Miedema, Meded. Naamk. XLI, 1965, 139).