Voornaam
populariteitslijsten
Mathilde
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste lid overeenkomt met Nederlands macht, Oudsaksisch maht (zie macht-). Ook mogelijk, maar minder waarschijnlijk, is Oudsaksisch magath 'maagd'. Het tweede lid is -hild 'strijd' (zie hild-). De naam betekent dus ongeveer 'machtige strijdster'. Heiligennaam: Mathilde, Duitse koningin, vrouw van Hendrik I. Zij werd eind 9e eeuw geboren als dochter van de Saksische graaf Dietrich. Zij werd de stammoeder van het Saksische keizershuis. Ze stichtte onder andere een nonnenklooster te Quedlinburg, daar gestorven in 968; kerkelijke feestdag; 14 maart. Via Mathilda van Vlaanderen, de vrouw van Willem I van Normandië, kwam de naam naar Engeland. Sinds de 12e eeuw treedt metathesis (omzetting van de medeklinkers) van ht tot th op (vergelijk Machteld).