Voornaam
populariteitslijsten
Markus
ook Marküs en Márkus
Verklaring
Zie Marcus