Voornaam
populariteitslijsten
Mark
ook Márk
Verklaring
Verkorting van Marcus. Het kan eventueel ook een eenstammige verkorting zijn van een Germaanse naam met mark- (vergelijk Markward) of een vleivorm van Marre.