Voornaam
populariteitslijsten
Mariánne
Verklaring
Mogelijk oorspronkelijk uit Marion of rechtstreeks uit Hebreeuws Mirjam, Mariamne. In deze laatste vorm was het de naam van de vrouw van Herodes de Grote (vergelijk het treurspel van Hebbel, 'Herodes und Marianne'). Later werd de naam opgevat als een samenstelling van Maria en Anna (vergelijk in omgekeerde volgorde: Annemarie). In de 18e eeuw vinden we in het zuiden de combinatie Marie Anne (Anna) veel. In 1745 is een eerste voorbeeld aan te treffen van samensmelting tot Marianne (Kaprijke, België, Vlaamse Stam II, 78). Tegenwoordig is hij als zelfstandige naam in gebruik. Sinds 1950 ook heiligennaam: Marianne van Jezus, geboren in 1618 te Quito in Ecuador, kluizenares en mystica. Kerkelijke feestdag: 27 april.