Voornaam
populariteitslijsten
Margriet
Verklaring
Zie Margaretha

St.-Margriet, 10 juni, is de dag waarop de beslissende omslag in het weer verwacht wordt.