Voornaam
populariteitslijsten
Mand
ook Mànd
Verklaring
Zuid-Nederlandse naam. Verkorting van Amand of Armand.