Voornaam
populariteitslijsten
Mady
ook Mädy en Màdy
Verklaring
Vleivorm van Margaretha of van een naam met madel-.