Voornaam
populariteitslijsten
Maat
ook MaƤt
Verklaring
Mogelijk met reductie van de r ontstaan uit Mart-, Maarten. Er kan echter ook een Germaanse naam aan ten grondslag liggen. In dat geval is het een eenstammige verkorting van een Germaanse tweestammige naam met in het eerste lid een woord die overeenkomt met Gotisch mathl 'verzamelplaats, gerechtsplaats', Oudnoors mâl, Duits Mahl(statt). In namen: Mathel-, Madel- (zie madel-). Zie ook Maatje).