Voornaam
populariteitslijsten
Mädy
ook Mady en Màdy
Verklaring
Vleivorm van Margaretha of van een naam met madel-.